Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng nông nghiệp và Phát triển Tây Ninh
14:59 10/02/2015

Ngày 02/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 54/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Phòng thí nghiệm cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng nông nghiệp và Phát triển Tây Ninh, mã số LAS-XD 372, địa chỉ: Số 38 - Nguyễn Duy Hiệu - P. Thảo Điền - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Cơ lý bentonite; Các phép thử tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch Terrazzo; Thử nghiệm cơ lý ngói lớp; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định số 1006/QĐ-BXD ngày 19/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Quyết định 54/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE