Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Á Châu
15:00 10/02/2015

Ngày 02/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 55/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng Á Châu, mã số LAS-XD 1122, địa chỉ: Số 172/3 - Đường Phi Trường - Khu phố 11 - Phường Tân Phong - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Đất gia cố bằng chất kết dính; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm tại hiện trường;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Quyết định 55/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE