Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Trí Dương
15:04 10/02/2015

Ngày 03/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 60/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Trí Dương, mã số LAS-XD 1085, địa chỉ: Số 77 Đào Duy Từ - Phường Nghĩa Thành - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định số 123/QĐ-BXD ngày 30/3/2011của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Quyết định 60/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE