Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Trung tâm thí nghiệm và tư vấn thiết kế thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum
15:05 10/02/2015

Ngày 03/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Trung tâm thí nghiệm và tư vấn thiết kế thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum, mã số LAS-XD 1019, địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thái Học - Phường Quyết Thắng - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định số 535/QĐ-BXD ngày 23/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Quyết định 61/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE