Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Nam Việt
10:00 27/11/2018

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 805/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số doanh nghiệp: 4400980181

Địa chỉ: Khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Kiểm định chất lượng xây dựng

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Liên Trì 1, phường 9, Tp, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1576

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1576 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Đất gia cố bằng chất kết dính; Cơ lý bentonite, polymer; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm các cơ lý ngói lợp; Gạch terrazzo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 171/QĐ-BXD ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 805/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_805-GCN-BXD_26112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE