Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1
10:18 27/11/2018

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 807/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0100100953

Địa chỉ: Km 9 + 200, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội,

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Thí nghiệm

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Km 9 + 200, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội,

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 90

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 90 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm phụ gia khoáng cho bê tông; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Kiểm tra vật liệu kim loại, mối hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Kiểm tra phân tích nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 13/4/201 l của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 807/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_807-GCN-BXD_26112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE