Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Minh Tâm
10:19 27/11/2018

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 808/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Minh Tâm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số doanh nghiệp: 6001510283

Địa chỉ: Số 14 Tô Vĩnh Diện, Phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Số 14 Tô Vĩnh Diện, Phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1728

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1728 gồm: Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra vật liệu kim loại; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Thử nghiệm dung dịch bentonite, polyme; Thử nghiệm nhựa bitum.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho giấy chứng nhận số 445/GCN-BXD ngày 16/8/2017 và có hiệu lực đến ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 808/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_808-GCN-BXD_26112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE