Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Đại Việt
10:44 27/11/2018

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 809/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Đại Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà QIG Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh, Km5 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà QIG Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh, Km5 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 1111

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1111 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử hỗn hợp bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Lĩnh vực thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 266/QĐ-BXD ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 809/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_809-GCN-BXD_26112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE