Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tổng hợp Sao Việt
09:30 22/01/2019

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 49/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tổng hợp Sao Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2802540684;

Địa chỉ: Số 10/616, Đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và Kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 10/616, Đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1822

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1822 gồm: Cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông và bê tông nặng; Xi măng; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông tự chèn; Gạch terrazo; Gạch bê tông; Gạch bê tông nhẹ; Thép xây dựng; Đất trong phòng; Hiện trường; Bê tông nhựa; Bột khoáng trong B.T.N; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Cơ lý bentonite; Ống nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 49/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_49-GCN-BXD_21012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE