Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH xây dựng kiểm định K - L
09:39 22/01/2019

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 50/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng kiểm định K – L đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 6000765031

Địa chỉ: 327/36/75 Y Moan Ê Nuool, Tp. Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu & kiểm định công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 327/36/75 Y Moan Ê Nuool, Tp. Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 803

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 803 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (sản phẩm bê tông khí chưng áp, bọt, khí không chưng áp); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terrazo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 50/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_50-GCN-BXD_21012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE