Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2
09:57 22/01/2019

 Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 51/GCN-BXD về việc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 45 Đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300420157-002

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 45 Đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 332

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 332 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các quyết định số 36/QĐ-BXD ngày 24/01/2014 và số 646/QĐ-BXD ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 51/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_51-GCN-BXD_21012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE