Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng
10:07 22/01/2019

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 52/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 87 Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401428716

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 45A, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Mã số phòng thí nghiệm:LAS-XD 1115

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1115 gồm: Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 468/GCN-BXD ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng và có hiệu lực đến ngày 19/7/2023.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 52/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_52-GCN-BXD_21012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE