Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Thái
10:16 22/01/2019

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 53/GCN-BXD về việc Công ty Cồ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600406873

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm định xây dựng và Quan trắc môi trường Bắc Thái

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 17, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1219

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1219 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch terazo; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 53/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_53-GCN-BXD_21012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE