Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tân Phát Phú Thọ
10:21 11/02/2019

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 91/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tân Phát Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2600729951

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 1, Phường Vân Phú, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 6, Khu 1, Phường Vân Phú, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 987

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 987 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bloc bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bloc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch terrazo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền/gạch granito; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát – đá ốp lát tự nhiên/ nhân tạo; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 232/QĐ-BXD ngày 26/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 91/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_91-GCN-BXD_ 01022019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE