Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC
09:20 06/03/2019

Ngày 06/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 135/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 180 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

Mã số thuế: 0100726483

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng - LAS-XD 61

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 180, 182, 186 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 61

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 61 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông và gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bột khoáng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm mastic; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 279/QĐ-BXD ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 135/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_135-GCN-BXD_06032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE