Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Bích
09:35 06/03/2019

Ngày 06/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 136/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Bích đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 08A, Đường Võ Văn Tần, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800562776

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình Bảo Lộc

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 08A, Đường Võ Văn Tần, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 868

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 868 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 569/QĐ-BXD ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 136/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_136-GCN-BXD_06032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE