Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Long Phúc Đạt
09:40 06/03/2019

Ngày 06/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 137/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Long Phúc Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Đường 26/3, Khu phố 4A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801 271 931

Tên phòng thí nghiệm: Phòng chứng nhận và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường 26/3, Khu phố 4A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1477

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1477 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 137/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_137-GCN-BXD_06032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE