Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông công chính Hải Phòng
14:14 29/05/2019

Ngày 28/05/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 552/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông công chính Hải Phòng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 32, Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200148677

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm coogn trình giao thông

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 32, Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 129

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 129 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 552/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_552-GCN-BXD_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE