Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Long Thuận
14:19 29/05/2019

Ngày 28/05/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 553/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Long Thuận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Tổ dân Phố 14, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh khánh Hòa

Mã số thuế: 4201828601

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ dân Phố 14, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh khánh Hòa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 924

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 924 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bi tum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm vữa cho bê tông nhẹ; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 122/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 553/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_553-GCN-BXD_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE