Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Lai
14:24 29/05/2019

Ngày 28/05/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 554/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khu Quy hoạch Vĩ Dạ 7, Phường Vĩ Dạ, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Mã số thuế: 3300386286

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu Quy hoạch Vĩ Dạ 7, Phường Vĩ Dạ, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 876

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 876 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cống hộp bê tông cốt thép; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 12/QĐ-BXD ngày 12/01/2010 và Quyết định bổ sung số 608/QĐ-BXD ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 554/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_554-GCN-BXD_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE