Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kiểm định xây dựng 886
14:36 29/05/2019

Ngày 28/05/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 555/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng 886 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Lê Anh Xuân, Khu vực 1, Phường 3, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300276602

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Lê Anh Xuân, Khu vực 1, Phường 3, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1603

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1603 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 281/QĐ-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 555/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_555-GCN-BXD_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE