Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn và Kiểm định xây dựng Bạc Liêu
14:59 29/05/2019

Ngày 28/05/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 556/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và Kiểm định xây dựng Bạc Liêu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Đường Trần Văn Sớm, Phường 01, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900649159

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS-XD100

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường Trần Văn Sớm, Phường 01, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 100

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 100 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch ceramic; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 554/QĐ-BXD ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 556/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_556-GCN-BXD_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE