Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại học Giao thông vận tải
14:44 26/06/2019

Ngày 25/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 799/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại học Giao thông vận tải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0101070162-001

Địa chỉ: P1, D1, Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu tại Tp.HCM, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Kiểm định

Địa chỉ phòng thí nghiệm: P1, D1, Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu tại Tp.HCM, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 225

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 225 gồm: Thử nghiệm xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa, đá góc; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm nhựa đường (bitum); Thử nghiệm nhựa lỏng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm nhũ tương; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ, gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm tại hiện trường; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazo; Phân tích hóa nước; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Mastic chèn khe.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 583/QĐ-BXD ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 799/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_799-GCN-BXD_25062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE