Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP
15:10 27/06/2019

Ngày 27/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 809/GCN-BXD về Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số thuế: 0100105278

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất - Xí nghiệp khảo sát và kiểm định chất lượng xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 188

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 188 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 184/QĐ-BXD ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 188.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 809/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_809-GCN-BXD_27062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE