Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn Việt
15:12 27/06/2019

Ngày 27/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 810/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khu B, Số 1/222 Lê Lợi, Khu phố 1, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mã số thuế: 3200536756

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu B, Số 1/222 Lê Lợi, Khu phố 1, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã số phòng thí nghiệm:LAS-XD 627

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 627 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch Terazo; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm đá ốp lát; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 627.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 810/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_810-GCN-BXD_27062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE