Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm thí nghiệm & Chuyển giao công nghệ
15:00 08/07/2019

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 939/GCN-BXD về việc Trung tâm thí nghiệm & Chuyển giao công nghệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0107255963

Địa chỉ: Nhà E, Trường cao đẳng xây dựng số 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Nhà E, Trường cao đăng xây dựng số 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 591.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 591 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Vữa cho bê tông nhẹ; Gạch xây, gạch bê tông, gạch bê tông tự chèn, gạch xi măng lát nền, gạch Terao, gạch bê tông nhẹ; Gạch ốp lát; Kim loai và liên kết hàn; Sơn; Ống nhựa; Vảỉ địa kỹ thuật; Thạch cao; Gỗ; Băng chặn nước PVC; Kính xây dựng; Sơn kẻ đường; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực và bổ sung cho Giấy chứng nhận số 288/GCN-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 939/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_939-GCN-BXD_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE