Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn EUREKA
15:04 08/07/2019

 Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 940/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn EUREKA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 409 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 4001093621

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 409 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 900

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 900 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa, đá dăm, sỏi; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý VL bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm đá ốp lát xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 940/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_940-GCN-BXD_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE