Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Long An
15:09 08/07/2019

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 941/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Long An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Lô D5, Đường số 06, Khu dân cư Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An.

Mã số thuế: 1101258409

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ: Lô D5, Đường số 06, Khu dân cư Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 984

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 984 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 941/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_941-GCN-BXD_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE