Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng
14:43 08/07/2019

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 937/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khối Yên Giang phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số thuế: 2900766746

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng

Địa điểm đặt phòng thí nghiêm: Yên Giang, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã sổ phòng thí nghiệm LAS-XD 469

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 469 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 937/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_937-GCN-BXD_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE