Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Pha Đin
14:47 08/07/2019

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 938/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Pha Đin đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 110 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300826612.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Bê tông và Thép Xây dựng Pha Đin.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô C4, KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi,

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1800

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1800 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 938/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_938-GCN-BXD_08072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE