Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật VSH
14:14 06/08/2019

Ngày 06/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1122/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật VSH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 21 Đường Nguyễn Huệ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định;

Mã số thuế: 4100922968;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng;

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 21 Đường Nguyễn Huệ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1114

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1114 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Gạch xây; Gạch bê tông; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1122/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1122-GCN-BXD_06082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE