Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bạc Liêu
15:13 13/09/2019

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1253/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bạc Liêu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mã số thuế: 1900130927.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm đất xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 178

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 178 gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; nghiệm Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1253/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1253-GCN-BXD_13092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE