Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần xây dựng Đồng Tâm Lương Tài
15:00 20/09/2019

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1266/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng Đồng Tâm Lương Tài đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2300899536

Địa chỉ: thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1870

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1870 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý của đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông, bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, bê tông khí; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền, gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát, đá ốp lát; Phụ gia hóa học cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1266/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1266-GCN-BXD_20092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE