Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Thiên Trường Yên Bái
15:01 20/09/2019

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1267GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thiên Trường Yên Bái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5200428602

Địa chỉ: tổ 1, thị Trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu Xây dựng - Địa kỹ thuật

Địa chỉ phòng thí nghiệm: tổ 1, thị Trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1867

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1867 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của phụ gia khoáng hoạt tính cao; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất; Thí nghiệm hiện trường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch block bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của thép; Thử nghiệm ống nhựa; Thử nghiệm dây cáp điện; Phép thử nghiệm vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1267/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1267-GCN-BXD_20092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE