Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần xây dựng Cửu Long
15:04 20/09/2019

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1269/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng Cửu Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 1600862461

Địa chỉ: số 1/21 Nguyễn Xí, phường Mỹ Bình, T.p Long Xuyên, An Giang

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí Nghiệm & Kiểm Định LAS-XD 511

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 1/21 Nguyễn Xí, phường Mỹ Bình, T.p Long Xuyên, An Giang

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 511

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 511 gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Kiểm tra kim loại và vật liệu hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Ngói đất sét nung; Phép thử cơ lý xi măng; Đất trong phòng thí nghiệm; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Phân tích hóa nước; Vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 15/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1269/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1269-GCN-BXD_20092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE