Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH xử lý và tái chế Tro xỉ Viết Hải
15:05 02/10/2019

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1285/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xử lý và tái chế Tro xỉ Viết Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3002139556.

Địa chỉ: tổ Dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: KCN Bắc Thạch Hà, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 1173

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1173 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thí nghiệm gạch xi măng lát nền và gạch terrazzo; Thử nghiệm gạch ốp lát – ngói lợp; Thí nghiệm hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Giấy chứng nhận số 116/GCN-BXD ngày 06/2/2018.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1285/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1285-GCN-BXD_02102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE