Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long
15:02 09/10/2019

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1292/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3100 894 010;

Địa chỉ: 66 Nguyễn Dụng, phường Bắc Lý, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình;

Địa chỉ: 55 Triệu Quang Phục, phường Nam Lý, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 593.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 593 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường axit; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Kim loại, mối hàn; Đất; Hiện trường; Bentonite; Nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1292/GCN-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE