Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Cửu Long
14:04 23/10/2019

Ngày 23/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1331/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Cửu Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2001315951

Địa chỉ: số 19, hẻm 45B, đường Mạc Đỉnh Chi, khóm 5, phường 5, tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 19, hẻm 45B, đường Mạc Đỉnh Chi, khóm 5, phường 5, tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1181

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1181 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông nhẹ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 568/QĐ-BXD ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1331/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1331-GCN-BXD_23102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE