Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng tư vấn và đầu tư An Hòa
10:42 20/11/2019

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1391/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng tư vấn và đầu tư An Hòa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0108882519

Địa chỉ: xóm Đông, thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu đấu giá Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 889

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 889 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây; Thử nghiệm cơ lý kim loại; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch terazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm dây điện; Thử nghiệm ống cống tròn, cống hộp BTCT; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 29/QĐ-BXD ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1391/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1391-GCN-BXD_19112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE