Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 28/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 883/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Viện Vật liệu xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 gồm:

 

Ngày 16/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 644/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 27 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng” năm 2018 gồm:

 

Ngày 11/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 634/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 42 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 gồm:

 

Ngày 11/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 633/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2015-2017 gồm:

 

Ngày 03/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 500/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 03 cá nhân thuộc Hội Chiếu sáng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển chiếu sáng gồm:

 

Ngày 22/5/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 400/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 08 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018 gồm:

 

I. Danh sách cá nhân đủ điều kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội công trình số 9, Công ty Cổ phần Lilama 18

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 191/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Bất động sản, đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng.

 

Ngày 14/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 157/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 02 cá nhân là Hội viên Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam gồm:

 

Ngày 14/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 156/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 07 cá nhân thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE