Thông tin văn bản số: 1430/BXD-TTTT
Số/ Ký hiệu 1430/BXD-TTTT
Ngày ban hành 03/27/2020
Ngày hiệu lực 03/27/2020
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Công văn 1430/BXD-TTTT ngày 27/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc triển khai họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/27/2020
02/19/2020
02/18/2020
02/17/2020
02/12/2020
02/06/2020
01/20/2020