Thông tin văn bản số: 02/CT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/CT-BXD
Ngày ban hành 03/31/2020
Ngày hiệu lực 04/01/2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 31/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/27/2020
03/27/2020
02/19/2020
02/18/2020
02/17/2020
02/12/2020
02/06/2020