Thông tin văn bản số: 266/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 266/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/17/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ  Trịnh Đình Dũng 
Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Trích yếu
Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
02/12/2020
02/06/2020
01/20/2020
01/20/2020
01/20/2020
01/20/2020
01/14/2020