Thông tin văn bản số: 1369/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1369/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/21/2020
Ngày hiệu lực 10/21/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1369/QĐ-BXD ngày 21/10/2020 Ban hành Chương trình hành động ngành Xây dựng triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 3/9/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
10/20/2020
10/16/2020
10/13/2020
10/05/2020
10/02/2020
09/30/2020
09/30/2020