Nghiệm thu kết quả dự án “Xây dựng Hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị”(13/01/2022)

Ngày 11/1/2022, Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) về “Xây dựng Hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị”. PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...39
Tìm theo ngày :