Soát xét TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển(05/10/2022)

Ngày 4/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Soát xét TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 4/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn Cốt liệu cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 29/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Tập huấn, phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt, bão”, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 23/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác liên kết đào tạo Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp ở khu vực phía Bắc”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 25/8/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 3 dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì thực hiện, bao gồm: Tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết bị làm việc tạm thời – Lưới an toàn – Phần 1: Yêu cầu an toàn và các phương pháp thử nghiệm”; Tiêu chuẩn Việt Nam “Ống thép rời dùng cho giàn giáo ống có khớp nối – Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp”; Tiêu chuẩn Việt Nam  “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về cột chống hợp kim nhôm kiểu ống lồng – Thông số kỹ thuật, thiết kế, đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm”. TS. Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 2 dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách về mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức nước ngoài”; “Điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030”, do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 6/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp trong xây dựng”, do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 6/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ: Soát xét TCVN 6227:1996 Cát tiêu chuẩn ISO dùng để xác định cường độ của xi măng”, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 5/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện gồmTCVN “Bê tông - Phương pháp thử nghiệm tăng tốc cacbonat hóa”, TCVN “Bê tông - Phương pháp đo chiều sâu cacbonat hóa”, TCVN “Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao”, do Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án Sự nghiệp kinh tế do trường Đại học Xây dựng Miền Trung chủ trì thực hiện: “Điều tra, khảo sát, nhu cầu nguồn lao động ngành Xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành Xây dựng 3+2 (Mô hình KOSEN, Nhật) áp dụng trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...41
Tìm theo ngày :