Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh mạnh của cả nước(25/11/2020)

Ngày 24/11, tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (2020 - 2025) và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tìm theo ngày :