Hà Nội: Tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính(23/09/2020)

Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả khả quan trên cả 6 lĩnh vực. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân mang lại hiệu quả rõ nét.

12345...60
Tìm theo ngày :