Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí(09/04/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

12345...50
Tìm theo ngày :