Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nội thất Quang Minh Trường (15/09/2020)

Ngày 14/09/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 224/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nội thất Quang Minh Trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :