Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15- 22/5) năm 2022(24/05/2022)

Ngày 24/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1770/BXD-GĐ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15- 22/5) năm 2022.

Tìm theo ngày :